Combo Cao cấp 1

Combo Cao cấp 1
Combo Cao cấp 1

Mô tả ngắn:

1. Combo Tết Cao cấp 1 bao gồm:

  • Tổ Yến Ăn Liền - Hồng Sâm 
  • Tổ Yến Ăn Liền - Lá Dứa
  • Tổ Yến Ăn Liền - Collagen
  • Tổ Yến Ăn Liền - Fucoidan
  • Hộp trà Ôlong thuần

2. Kích thước: 38.8 cm x 27 cm; cao 10 cm

0VNĐ