Combo VIP 2

Combo VIP 2
Combo VIP 2

Mô tả ngắn:

1. Hộp gồm:

  • Tổ Yến Ăn Liền - Lá Dứa 
  • Tổ Yến Ăn Liền - Hồng Sâm
  • Tổ Yến Ăn Liền - Collagen
  • Tổ Yến Ăn Liền - Fucoidan
  • Hộp cafe chồn

2. Kích thước: 38.8 cm x 27 cm; cao 10 cm

9,800,000VNĐ