Công bố sản phẩm Nest Art

1. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Lá dứa: 

2. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Hạt sen:

3. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Nguyên vị:

4. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Collagen:

5. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Hồng sâm:

 

6. Công bố sản phẩm Tổ yến ăn liền Tảo biển nâu Fucoidan:

7. Công bố sản phẩm Tổ yến tinh chế:

8. Công bố sản phẩm Tổ yến nguyên tổ:

9. Công bố sản phẩm Mặt nạ yến vàng: