Tổ Yến Ăn Liền (10 phần)

Tổ Yến Ăn Liền (10 phần)
Tổ Yến Ăn Liền (10 phần)

Mô tả ngắn:

1. Hộp gồm: Tổ Yến Ăn Liền 10 gói x 5g

  • Có các vị: Lá Dứa, Hạt Sen, Nguyên Vị, Collagen, Fucoidan, Hồng Sâm

2. Kích thước: 20.2 cm x 32.4 cm; cao 7.5 cm

3. Giá (đã có VAT): dao động theo các vị của Tổ Yến Ăn Liền

2,100,000VNĐ

Sản phẩm liên quan