Graphic Designer

- Gu thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ tốt - Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ…

Digital Marketing

- Phụ trách các chiến dịch chạy quảng cáo trên facebook, Google, chịu trách nhiệm nhiệm về dữ liệu, ngân…

Nhân viên kế toán tổng hợp

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn Lập và nộp báo…

Chuyên viên tuyển dụng

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế…

NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Đại diện Bán hàng với chế độ phúc lợi hấp…

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Đại diện Bán hàng với chế độ phúc lợi hấp…

NHÂN VIÊN KINH DOANH (DIRECT SALE)

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh (Direct sale) với chế độ phúc…