Chuyên viên tuyển dụng

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế…

NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Đại diện Bán hàng với chế độ phúc lợi hấp…

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Đại diện Bán hàng với chế độ phúc lợi hấp…

NHÂN VIÊN KINH DOANH (DIRECT SALE)

Công ty Cổ phần Nest Art tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh (Direct sale) với chế độ phúc…