Tuyển Dụng – Tổ yến ăn liền Nest Art

speaker BỘ QUÀ TẶNG YẾN SÀO THƯỢNG HẠNG XEM NGAY

phone-call HOTLINE: 1800 64 68 80

user-silhouette ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ

Tuyển Dụng

5-star-yellow-en

Tuyển Dụng

5-star-red-en

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý

30 th07, 2021

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý 1. Mô tả vị trí. 1.    Đơn vị Phòng Hành chánh – Nhân sự 2.    Chức vụ Nhân viên/ Chuyên viên Pháp lý 3.    Chức danh quản lý trực tiếp vị trí này Trưởng Bộ phận Quản lý Nhân sự 4.    Các chức danh khác cùng báo cáo […]

Tuyển dụng Nhân Viên / Chuyên viên Thương Mại Điện Tử

30 th07, 2021

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Nhân Viên – Chuyên viên Thương Mại Điện Tử 1. Mô tả vị trí. 1.    Đơn vị Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 2.    Chức vụ Nhân viên/Chuyên viên Thương mại Điện tử 3.    Chức danh quản lý trực tiếp vị trí này Trưởng Bộ phận Dịch vụ Khách hàng 4.    Các […]

Tuyển dụng Nhân Viên Telesales và Chăm sóc Khách Hàng (Nhân viên dịch vụ Khách Hàng)

30 th07, 2021

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Nhân Viên Telesales và Chăm sóc Khách Hàng (Nhân viên dịch vụ Khách Hàng) 1. Mô tả vị trí. 1.    Đơn vị Phòng Dịch Vụ Khách Hàng 2.    Chức vụ Nhân viên Dịch vụ Khách hàng 3.    Chức danh quản lý trực tiếp vị trí này Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng […]

Tuyển dụng Quản lý Kinh doanh Vùng – Kênh MT (RSM khu vực Hà Nội)

30 th07, 2021

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Quản lý Kinh doanh Vùng – Kênh MT (RSM khu vực Hà Nội) 1. Mô tả vị trí. 1.    Đơn vị Phòng Phát triển Thị trường Nội địa 2.    Chức vụ Quản lý Kênh MT 3.    Chức danh quản lý trực tiếp vị trí này Giám đốc Điều Hành 4.    Các chức danh […]

Tuyển dụng Chuyên Viên / Giám Sát Kinh Doanh – Kênh MT

30 th07, 2021

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Chuyên Viên / Giám Sát Kinh Doanh – Kênh MT 1. Mô tả vị trí. 1.    Đơn vị Khối kinh doanh – Tiếp thị 2.    Chức danh quản lý trực tiếp vị trí này Quản lý Kinh doanh 3.    Các chức danh khác cùng báo cáo cho cấp quản lý trực […]

Đang tải...XEM THÊM

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

line-title